Điều trị tâm thần

 • RESDEP

  RESDEP

  RESDEP
 • SERNAL-4

  SERNAL-4

  SERNAL-4
 • DIOUF

  DIOUF

  Điều trị trầm cảm nặng
 • QUEITOZ-200

  QUEITOZ-200

  Điều trị tâm thần phân liệt
 • QUEITOZ-50

  QUEITOZ-50

  Điều trị tâm thần phân liệt
 • GAYAX

  GAYAX

  Điều trị bệnh tâm thần phân liệt cấp tính và mãn tính có các triệu chứng dương
 • JEWELL

  JEWELL

  Giai đoạn trầm cảm chủ yếu
 • OZAPINE-10

  OZAPINE-10

  Điều trị bệnh tâm thần phân liệt
 • SERNAL

  SERNAL

  SERNAL
 • REINAL-5

  REINAL-5